Kierownictwo jednostki

Dyrektor SP ZOZ MSWIA we Wrocławiu
  • mgr inż Agata Lisiewicz-Kaleta

Z- ca Dyrektora ds. lecznictwa
  • lek med. Zbigniew Sycz
Z- ca Dyrektora ds. Administracyjno - Logistycznych
  • mgr Anna Koniec
Główny Księgowy
  • mgr Marta Turczyk-Śniegoń

Naczelna Pielęgniarka
  • mgr Bożena Wargocka   - w sprawie zażaleń i wniosków przyjmuje w dni robocze w godzinach 11:00-12:00

 

Kierownik Sekcji Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych – mgr Zertina Pluta

Kierownik Rejestru Usług Medycznych  mgr Agnieszka Wrona

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego – mgr Marek Hamkało

Kierownik Sekcji zamówień Publicznych - mgr Piotr Adamaszek

Kierownika Przychodni MSWiA we Wrocławiu - mgr pielęg. Ksymena Walewska-Lis

Kierownik Przychodni MSWiA w Jeleniej Górze  lek. med. Krzysztof Kielar

Kierownik Sekcji Informatyki - mgr Damian Fedorczuk

Kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej – lek. med. Andrzej Kukuła

Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej z Przyszpitalnym Bankiem Krwi  mgr Elżbieta Postawa

Kierownik Apteki Szpitalnej  mgr Helena Karwat

Kierownik Sekcji Płac – Elżbieta Pigłowska

Kierownik Kancelarii Ogólnej – mgr Urszula Majchrzak

Ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego  lek. med. Aleksander Stec

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej  lek. med. Andrzej Mikołajów

p.o. Ordynatora Oddziału Ginekologicznego – dr n. med. Maciej Zalewski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  lek. med. Anita Gabryś-Lewsza

Kierownik Oddziału Internistycznego z Pododdziałem Endokrynologicznym  lek. med. Andrzej Wójcik

Kierownik Izby Przyjęć dr n. med. Mirosław Mrukowicz