Majątek jednostki

Nasz adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu 
ul. Ołbińska 32 
50-233 Wrocław

 

Dane budynków:

Budynek Szpitala:

Rok budowy: od 1852r. do 2003r.

Właściciel: Skarb Państwa

Forma władania: Umowa nieodpłatnego użytkowania

Lokalizacja: Wrocław, ul. Ołbińska 32

Powierzchnia użytkowa: 8 089,71m2

Wartość budynku brutto: 11 943 385,57zł

Budynek Przychodni SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu:

Rok budowy: 1990r.

Właściciel: Skarb Państwa

Forma władania: Umowa nieodpłatnego użytkowania

Lokalizacja: Wrocław, ul. Grabiszyńska 35-39

Powierzchnia użytkowa: 2 159,50m2

Wartość budynku brutto: 1 444 905,65zł

Budynek Przychodni SP ZOZ MSWiA w Jeleniej Górze:

Rok budowy: 1977r.

Właściciel: Skarb Państwa w trwałym zarządzie KWP we Wrocławiu

Forma władania: Umowa nieodpłatnego użytkowania zawarta z KWP we Wrocławiu

Lokalizacja: Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 43

Powierzchnia użytkowa: 657,37m2

Wartość budynku brutto: nieznana

Dane gruntów:

Grunt pod budynkiem Szpitala:

Właściciel: Skarb Państwa

Forma władania: Umowa nieodpłatnego użytkowania

Lokalizacja: Wrocław, ul. Ołbińska 32

Powierzchnia użytkowa: 14 614m2

Wartość gruntu brutto: 13 433 481,00zł

Grunt pod Przychodnią SP ZOZ MSWiA we Wrocławiu:

Właściciel: Skarb Państwa

Forma władania: Umowa nieodpłatnego użytkowania

Lokalizacja: Wrocław, ul. Grabiszyńska 35-39

Powierzchnia użytkowa: 3 167m2

Wartość gruntu brutto: 4 015 756,00zł

 Grunt pod Przychodnią SP ZOZ MSWiA w Jeleniej Górze:

Właściciel: Skarb Państwa w trwałym zarządzie KWP we Wrocławiu

Forma władania: Umowa nieodpłatnego użytkowania zawarta z KWP we Wrocławiu

Lokalizacja: Jelenia Góra, ul. Nowowiejska 43

Powierzchnia użytkowa: 1 207m2

Wartość gruntu brutto: nieznana